Ưu điểm của động cơ điện một chiều không chổi than là gì? Động cơ DC không chổi tha